Loading...
Domov2021-11-30T18:23:43+01:00

O projektu EIO-LAPD

Pravosodno sodelovanje med državami članicami v kazenskih zadevah je ključnega pomena za nemoteno delovanje evropskega območja svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja. Za dosego tega cilja je Evropska unija inter alia sprejela vrsto pravnih aktov, ki so temeljili na načelu vzajemnega priznavanja. Ključen instrument za konkretizacijo tega načela na področju zbiranja in prenosa dokazov je Direktiva 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Vendarvpa se slednja povezuje s kopico teoretilčnih in praktičnih vprašanj, ki so se porajala ob sprejemu te nove direktive. Prav zaradi tega se je sedem univerz in raziskovalnih inštitutov povezalo z namenom sodelovanja v skupnem projektu, poimenovanem Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja – EIP-LAPD.

VEČ INFORMACIJ

OPREDELITEV PROBLEMA

Praktična implementacija direktive je bila do nedavnega v veliko državah pomanjkljiva – kljub dejstvu, da je slednja ključnega pomena za boj zoper terorizem in za zagotavljanje delovanja evropskega območja svobode, varnosti in pravice.

Preberi več

PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt cilja na to, da bo koristil vsem tistim, ki se ukvarjajo s preiskovanjem čezmejnega kriminala v Evropi ter pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah: sodnikom, odvetnikom, državnim tožilcem, akademikom, policiji ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z zbiranjem dokazov in dokaznim postopkom.

Prikaži rezultate

METODOLOGIJA

Metodološki pristop projekta ne vključuje zgolj identifikacijo in pravno analizo obstoječega pravnega okvirja, temveč tudi pridobivanje informacij s strain praktikov, ki se dnevno srečujejo z uporabo EPN.

PRIKAŽI POROČILA

PROJEKTNI PARTNERJI

Projekt EIO-LAPD se izvaja v obliki partnerstva sedmih projektnih partnerjev iz šestih držav: Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Italije in Portugalske. Vsak partner k projektu doprinese drugačne izkušnje in znanje, pa tudi povezave s praktiki, ki so nujne za izvajanje projekta.

Kdo vse so partnerji?

Zadnje novice iz našega bloga

Z vami delimo relevantne članke in zanimivosti, povezane z našim projektom.

Obiščite naš blog

Evropski preiskovalni nalog

Pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja

2019-2021