Uncategorized

Home » Uncategorized

Izobraževalni seminar “Evropski preiskovalni nalog v praksi (napredni)” – 21. in 22. oktober 2021

2022-01-30T19:13:42+01:00

Evropska mreža za pravosodno izobraževanje (EJTN) bo dne 21. in 22. oktobra 2021 v Rigi (Latvija) izvedla napredni izobraževalni seminar na temo evropskega preiskovalnega naloga v praksi. Namen seminarja je omogočiti boljše razumevanje trenutnih razmer v EU v smislu čezmejnega zbiranja dokazov ter izzivov, ki jih ponuja evropska Direktiva o preiskovalnem nalogu.

Izobraževalni seminar “Evropski preiskovalni nalog v praksi (napredni)” – 21. in 22. oktober 20212022-01-30T19:13:42+01:00

Nove smernice o uporabi EPN za strokovnjake iz prakse zdaj na voljo v 6 jezikih

2022-01-27T13:24:41+01:00

Eden temeljnih rezultatov projekta EIO-LAPD so smernice za strokovnjake iz prakse. Z veseljem z vami delimo novico, da so smernice sedaj na voljo na naši spletni strani, in sicer v 6 jezikih. Vsako poglavje vsebuje uvod v temo ter pregled najbolj perečih težav, ki smo jih identificirali tekom projekta EIO-LAPD. Predstavljene so tudi dobre prakse, ki smo jih zbrali v šestih Državah članicah (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška in Portugalska).

Nove smernice o uporabi EPN za strokovnjake iz prakse zdaj na voljo v 6 jezikih2022-01-27T13:24:41+01:00

Novice o aktualnem zakonodajnem postopku v zvezi s predlogi o elektronskih dokazih v kazenskih zadevah iz 2018

2022-01-27T13:19:15+01:00

Evropska parlamentarna raziskovalna služba (EPRS) in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) Evropskega parlamenta sta v prvi polovici leta 2021 objavila poročilo o še trajajočem zakonodajnem postopku glede posameznih aspektov praktične uporabe EPN v povezavi z nalogi za pridobivanje digitalnih podatkov v kazenskih preiskavah. Gre za korak v pravo smer po tem, ko je bil leta 2019 zaradi pandemije COVID-19 postopek za sprejem dveh predlogov uredb prekinjen.

Novice o aktualnem zakonodajnem postopku v zvezi s predlogi o elektronskih dokazih v kazenskih zadevah iz 20182022-01-27T13:19:15+01:00

Zaključno srečanje projekta EIO-LAPD

2022-01-31T14:46:01+01:00

Na Pravni fakulteti Univerze v Gradcu (REWI) je 27. in 28. avgusta 2021 potekal zaključni sestanek EU JUSTICE projekta EIO-LAPD. Prvi dan projektnega sestanka se je diskusija osredinila na že izdelane projektne dokumente in rezultate. Tekom projekta so bila izdelana nacionalna poročila in mednarodno primerjalno poročil, v katerih so so opisane pomanjkljivosti EPN in nekatera odprta vprašanja. Drugi dan je bil namenjen projektnim rezultatom in dokumentom, ki jih skupina še mora izdelati. V prihajajočih mesecih se bo raziskovalna skupina osredotočila na disseminacijo projektnih rezultatov ter strokovnjake v praksi, izdala pa bo tudi monografijo s številnimi zanimivimi prispevki na temo EPN.

Zaključno srečanje projekta EIO-LAPD2022-01-31T14:46:01+01:00

Nove “neponovljive tehnične” preiskave so bile odrejene za opredelitev narave in lastnosti vsebine steklenic šestih paketov cepiva AstraZeneca: ABV2856, ABV6096, ABV5811, ABV3374, ABW1277 in ABW2586

2022-01-27T12:13:07+01:00

Državni tožilec Gaetano Bono, ki vodi preiskavo smrti 43 letnega Stefana Paterona, oficirja v bazi Augusta (Sirakuze, Sicilija). Oficir je umrl 9. marca prejšnjega leta v svoji hiši v Misterbiancu (Katanija, Sicilija) golih 15 ur po cepljenju s cepivom AstraZeneca. Državni tožilec želi razjasniti, kaj se je pripetilo z g. Pateronom. Razultati njegove preiskave bi lahko vodile tudi do dognanj za sorodne preiskave (trenutno jih je v teku okoli deset), ki potekajo po vsej Italiji v povezavi s smrtnimi primeru zaradi odmerka cepiva. Prav ta državni tožilec je izdal tudi Evropski preiskovalni nalog, s katerim je odredil "tehnično neponovljive" preiskave, ki [...]

Nove “neponovljive tehnične” preiskave so bile odrejene za opredelitev narave in lastnosti vsebine steklenic šestih paketov cepiva AstraZeneca: ABV2856, ABV6096, ABV5811, ABV3374, ABW1277 in ABW25862022-01-27T12:13:07+01:00

Italijansko kasacijsko sodišče poudarilo vlogo EPN pri varovanju pravic posameznika

2022-01-27T11:59:34+01:00

Italijansko kasacijsko sodišče v vrsti zanimivih odločb ni odobrilo nekaterih odločb italijanskih pravosodnih organov, ki so razvrednotili vlogo evropskega preiskovalnega naloga. Namesto tega je prepoznalo veljavnost instrumenta.

Italijansko kasacijsko sodišče poudarilo vlogo EPN pri varovanju pravic posameznika2022-01-27T11:59:34+01:00

Domet zavrnitvenega razloga kršitve temeljnih pravic

2022-01-27T11:50:36+01:00

Direktiva o EPN v členu (11) (1.) (f.) izrecno določa razlog za nepriznanje ali neizvršitev EPN zaradi kršitve temeljnih pravic. Gre za novost v primerjavi z obstoječimi evropskimi instrumenti čezmejnega pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. V skladu z določbo se lahko priznanje ali izvršitev EPN v državi izvršiteljici zavrne, če je mogoče utemeljeno domnevati, da bi bila izvršitev preiskovalnega ukrepa, predvidenega v EPN, nezdružljiva z obveznostmi države izvršiteljice v skladu s členom 6 PEU in z Listino. Ta določba je bila z avstrijsko implementacijsko zakonodajo prepisana skoraj dobesedno. Zavrnitveni razlog kršitve temeljnih pravic je treba v sistemu vzajemnega priznavanja razlagati ozko. [...]

Domet zavrnitvenega razloga kršitve temeljnih pravic2022-01-27T11:50:36+01:00

Mednarodno primerjalno poročilo o uporabi evropskega preiskovalnega naloga

2022-01-27T11:08:55+01:00

Raziskovalna skupina EIO-LAPD je izdala novo primerjalno poročilo, v katerem je naslovila tako temeljne težave kot dobre prakse iz prakse. Informacije je raziskovalna skupina zbirala na podlagi intervjujev z državnimi tožilci, preiskovalnimi sodniki, odvetniki in drugimi strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške in Portugalske. Poročilo EPN označi za za dobro delujoč in koristen instrument vzajemnega priznavanja, ki pa ima vendarle nekaj pomanjkljivosti, ki jih velja v prihodnje zgladiti. Med temi je raziskovalna skupina med drugim izpostavila problematiko (ne)varnih komunikacijskih kanalov (npr. posredovanje EPN in občutljivih podatkov brez uporabe šifriranih storitev spletne pošte, npr. gmail); težave z nelogično zasnovo oziroma slabo [...]

Mednarodno primerjalno poročilo o uporabi evropskega preiskovalnega naloga2022-01-27T11:08:55+01:00

Razmišljanja o primeru Gavanozov II

2022-01-27T10:45:17+01:00

V kazenskem postopku zoper I. D. Gavanozov je bolgarsko specializirano kazensko sodišče (Spetsializiran nakazatelen sad) najprej odločilo, da izda EPN, na podlagi je češkim organom naložilo, da preiščejo dom ter poslovne prostore ter zasežejo določene predmete. Vendar se je pri tem bolgarsko sodišče odločilo za za sprožitev postopka predhodnega odločanja. Ugotovilo je namreč, da bolgarska zakonodaja ne omogoča izpodbijanje vsebinskih (materialnih) razlogov za izdajo EPN, ko to to zadevajo zgoraj opisane preiskovalne ukrepe.

Razmišljanja o primeru Gavanozov II2022-01-27T10:45:17+01:00

Ugovor temeljnih pravic

2022-01-26T18:14:27+01:00

Mnenje generalnega pravobranilca (GA Yves Bot) temelji na sistematični interpretaciji Direktive o EPN. Pravobranilec pride do zaključka, da vsakdo, ki je podvržen osebni preiskavi, zasegu ali pričanju, pravico do pravnega sredstva. S takšnim pravnim sredstvom mora imeti možnost izpodbijati vsebinske (materialne) razloge, na podlagi katerih temelji odločba, s katero je bila odrejen preiskovalni ukrep. V zadevi C-324/17 se sodišče sooča s situacijo, ko bolgarski pravni red ne predvideva pravnih sredstev zoper odločbo, s katero je bila odrejena osebna preiskava ali zaseg predmeta. V tem smislu bolgarska ureditev nasprotuje tako določbam EKČP kot tudi Listini EU o temeljnih pravicah. Po mnenju Bota [...]

Ugovor temeljnih pravic2022-01-26T18:14:27+01:00