Blog

Home » Blog

Izobraževalni seminar “Evropski preiskovalni nalog v praksi (napredni)” – 21. in 22. oktober 2021

2022-01-30T19:13:42+01:00

Evropska mreža za pravosodno izobraževanje (EJTN) bo dne 21. in 22. oktobra 2021 v Rigi (Latvija) izvedla napredni izobraževalni seminar na temo evropskega preiskovalnega naloga v praksi. Namen seminarja je omogočiti boljše razumevanje trenutnih razmer v EU v smislu čezmejnega zbiranja dokazov ter izzivov, ki jih ponuja evropska Direktiva o preiskovalnem nalogu.

Izobraževalni seminar “Evropski preiskovalni nalog v praksi (napredni)” – 21. in 22. oktober 20212022-01-30T19:13:42+01:00

Gavanozov II – proti celovitejši zaščiti pravice do učinkovitega pravnega sredstva v Direktivi 2014/41/EU

2022-01-27T14:03:23+01:00

SEU je 11. novembra 2021 sprejelo težko pričakovano sodbo v zadevi Gavanozov II - C‑852/19. Odločilo je, da država (v danem primeru Bolgarija) ne more izdajati EPN dokler ne predvidi pravnega sredstva zoper izdajo EPN, kadar ta cilja na izvršitev hišne preiskave ali zaseg predmeta ali zaslišanje prič preko videokonference. Sodba sodišča v primeru Gavanozov II ima daljnosežne posledice za celovitejšo zaščito pravice do učinkovitega pravnega sredstva v okviru Direktive 2014/41/EU. Vendar pa ta sodba hkrati predstavlja udarec za načelo vzajemnega priznavanja in temeljne ideje zaupanja v pravne sisteme drugih držav članic. Sodba je pokazala, da je zasledovanje načela vzajemnega priznavanja [...]

Gavanozov II – proti celovitejši zaščiti pravice do učinkovitega pravnega sredstva v Direktivi 2014/41/EU2022-01-27T14:03:23+01:00

Koncept odreditvenega organa v evropskem preiskovalnem nalogu

2022-01-27T13:37:11+01:00

Koncepta pravosodnega organa in odreditvenega organa sta bila predmeta diskusij in interpretacij ECJ v navezavi na Evropski nalog za pridržanje. Portugalska je pri implementaciji Direktive 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu izhajala iz tega, da je treba izhajati iz prav takšne ozke opredelitve. Težave so izhajale iz razmerja med ministrstvom za javno upravo in izvršitveno vejo oblasti oziroma problematiko neodvisnosti državnega tožilstva. Težave je razrešilo SEU v primeru C 584/19 z dne 8. devembra 2020. Po interpretaciji temeljnih konceptov Direktive 2014/41/EU je sodišče zaključilo, da državno tožilstvo lahko šteje za odreditveni organ, ne glede na tveganje, ki izhaja iz razmerja pravne podrejenosti [...]

Koncept odreditvenega organa v evropskem preiskovalnem nalogu2022-01-27T13:37:11+01:00

Nove smernice o uporabi EPN za strokovnjake iz prakse zdaj na voljo v 6 jezikih

2022-01-27T13:24:41+01:00

Eden temeljnih rezultatov projekta EIO-LAPD so smernice za strokovnjake iz prakse. Z veseljem z vami delimo novico, da so smernice sedaj na voljo na naši spletni strani, in sicer v 6 jezikih. Vsako poglavje vsebuje uvod v temo ter pregled najbolj perečih težav, ki smo jih identificirali tekom projekta EIO-LAPD. Predstavljene so tudi dobre prakse, ki smo jih zbrali v šestih Državah članicah (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška in Portugalska).

Nove smernice o uporabi EPN za strokovnjake iz prakse zdaj na voljo v 6 jezikih2022-01-27T13:24:41+01:00

Nova dognanja iz Poročila o implementaciji Direktive 2014/41/EU o evropskem preikovalnem nalogu v kazenskih zadevah

2022-01-27T12:20:37+01:00

Julija 2021 je Komisija objavila težko pričakovano poročilo o implementaciji Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah: Report on the implementation of Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters, COM(2021) 409 final. Raziskovalna skupine EIO-LAPD ugotavlja, da se vsebina poročila v veliki meri sklada z ugotovitvami iz primerjalnega poročila EIO-LAPD. Do razlik med obema poročiloma pa prihaja predvsem v delu, namenjenemu jezikovnemu režimu. Medtem ko poročilo EU navaja, da naj bi polovica držav članic sprejemala EPN v tujih jezikih, pa poročilo EIO-LAPD razkriva, da ostaja [...]

Nova dognanja iz Poročila o implementaciji Direktive 2014/41/EU o evropskem preikovalnem nalogu v kazenskih zadevah2022-01-27T12:20:37+01:00

Evropski preiskovalni nalog in dilema ne bis in idem

2022-01-26T18:38:39+01:00

Evropski preiskovalni nalog je revolucionarni institut mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med članicami Evropske unije. A tako kompleksen in množično uporabljen konstrukt je prinesel v evropsko kazensko prakso tudi številne nove ovire. Ena izmed težav, s katero se redno sooča tožilska in sodna praksa, je tudi kdaj se Evropski preiskovalni nalog lahko zavrne na podlagi argumenta ne bis in idem (prepoved ponovnega sojenja o isti zadevi).

Evropski preiskovalni nalog in dilema ne bis in idem2022-01-26T18:38:39+01:00

Zahteva obrambe za izdajo evropskega preiskovalnega naloga – sprejemljiv instrument ali papirnati tiger?

2022-01-26T18:30:57+01:00

Člen 1 (3) direktive načeloma omogoča, da lahko izdajo EPN zahteva tudi osumljenec, obdolženec oz. njegov odvetnik. Vendar pa se takšna možnost izkaže za zelo relativno, saj je v celoti odvisna od implementacije določbe v nacionalno zakonodajo. Direktiva o EPN nadalje ne določa obveze vzpostavitve posebnega postopka, na podlagi katerega bi lahko obramba zahtevala izdajo EON. Prav tako načeloma ni določeno v katerih primerih lahko odreditveni organ zahtevo zavrne. Tudi če takšna bi takšen poseben postopek bil določen pa je vprašljivo, če bi smeli odvetniki zaprositi za izdajo EPN. Venomer namreč obstaja verjetnost, da se na podlagi EPN razkrijejo dokazi, ki [...]

Zahteva obrambe za izdajo evropskega preiskovalnega naloga – sprejemljiv instrument ali papirnati tiger?2022-01-26T18:30:57+01:00

Ugovor temeljnih pravic

2022-01-26T18:14:27+01:00

Mnenje generalnega pravobranilca (GA Yves Bot) temelji na sistematični interpretaciji Direktive o EPN. Pravobranilec pride do zaključka, da vsakdo, ki je podvržen osebni preiskavi, zasegu ali pričanju, pravico do pravnega sredstva. S takšnim pravnim sredstvom mora imeti možnost izpodbijati vsebinske (materialne) razloge, na podlagi katerih temelji odločba, s katero je bila odrejen preiskovalni ukrep. V zadevi C-324/17 se sodišče sooča s situacijo, ko bolgarski pravni red ne predvideva pravnih sredstev zoper odločbo, s katero je bila odrejena osebna preiskava ali zaseg predmeta. V tem smislu bolgarska ureditev nasprotuje tako določbam EKČP kot tudi Listini EU o temeljnih pravicah. Po mnenju Bota [...]

Ugovor temeljnih pravic2022-01-26T18:14:27+01:00

Poročilo Eurojusta o delu na področju evropskega preiskovalnega naloga

2022-01-26T17:50:52+01:00

Novembra 2020 je EUROJUST izdal poročilo, v katerem razkriva izsledke svojega dela na področju evropskega preiskovalnega naloga. Poročilo je na voljo v angleškem jeziku, dokument je poimenovan kot sledi: Report on Eurojust’s casework in the field of the European Investigation Order. Raziskovalna skupina je vesela, da poročilo identificira tako temelje težave, ki se uporabljajo pri uporabi EPN, kot tudi dobre prakse in nasvete. Strokovnjaki imajo torej v svojem arzenalu na voljo novo orodje za uspešno in učinkovito uporabo EPN.

Poročilo Eurojusta o delu na področju evropskega preiskovalnega naloga2022-01-26T17:50:52+01:00

Čezmejno zbiranje elektronskih dokazov na podlagi Direktive o EPN iz študentske perspektive

2022-01-26T16:57:26+01:00

V reviji Law@Graz, ki jo izdaja pravna fakulteta Univerze v Gradcu, je bil objavljen članek o čezmejnem pridobivanju elektronskih dokazov na podlagi Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu. Ideja za izdajo članka, ki ga je zasnovala študentka prava, je v predstavitvi projekta EIO-LAPD študentom prava in jim približati kompleksno temo projekta. V članku so načete tudi spremembe, ki so bile potrebne zaradi Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu in zadevajo ustrezno varovanje temeljnih pravic. Učinkovito pridobivanje dokazov iz tujine na podlagi EPN namreč pogosto trči ob človekove pravice udeleženih oseb. Povezava do revije Law@Graz na spletu: https://www.rewi.at/lawgraz/

Čezmejno zbiranje elektronskih dokazov na podlagi Direktive o EPN iz študentske perspektive2022-01-26T16:57:26+01:00