Na Pravni fakulteti Univerze v Gradcu (REWI) je 27. in 28. avgusta 2021 potekal zaključni sestanek EU JUSTICE projekta EIO-LAPD. Prvi dan projektnega sestanka se je diskusija osredinila na že izdelane projektne dokumente in rezultate. Tekom projekta so bila izdelana nacionalna poročila in mednarodno primerjalno poročil, v katerih so so opisane pomanjkljivosti EPN in nekatera odprta vprašanja. Drugi dan je bil namenjen projektnim rezultatom in dokumentom, ki jih skupina še mora izdelati. V prihajajočih mesecih se bo raziskovalna skupina osredotočila na disseminacijo projektnih rezultatov ter strokovnjake v praksi, izdala pa bo tudi monografijo s številnimi zanimivimi prispevki na temo EPN.