Julija 2021 je Komisija objavila težko pričakovano poročilo o implementaciji Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah: Report on the implementation of Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters, COM(2021) 409 final.

Raziskovalna skupine EIO-LAPD ugotavlja, da se vsebina poročila v veliki meri sklada z ugotovitvami iz primerjalnega poročila EIO-LAPD. Do razlik med obema poročiloma pa prihaja predvsem v delu, namenjenemu jezikovnemu režimu. Medtem ko poročilo EU navaja, da naj bi polovica držav članic sprejemala EPN v tujih jezikih, pa poročilo EIO-LAPD razkriva, da ostaja na področju sprejemanja EPN v tujih jezikih (še posebej v nujnih primerih) še veliko prostora za izboljšave.