Raziskovalna skupina EIO-LAPD je izdala novo primerjalno poročilo, v katerem je naslovila tako temeljne težave kot dobre prakse iz prakse. Informacije je raziskovalna skupina zbirala na podlagi intervjujev z državnimi tožilci, preiskovalnimi sodniki, odvetniki in drugimi strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške in Portugalske.

Poročilo EPN označi za za dobro delujoč in koristen instrument vzajemnega priznavanja, ki pa ima vendarle nekaj pomanjkljivosti, ki jih velja v prihodnje zgladiti. Med temi je raziskovalna skupina med drugim izpostavila problematiko (ne)varnih komunikacijskih kanalov (npr. posredovanje EPN in občutljivih podatkov brez uporabe šifriranih storitev spletne pošte, npr. gmail); težave z nelogično zasnovo oziroma slabo zastavljenim obrazcem za izdajo EPN; zavrnitveni razlog ne bis in idem; načelo specialnosti; pravice obdolženca (npr. v zvezi s postopkom izdaje EPN na zahtevo obdolženca).