Koncepta pravosodnega organa in odreditvenega organa sta bila predmeta diskusij in interpretacij ECJ v navezavi na Evropski nalog za pridržanje. Portugalska je pri implementaciji Direktive 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu izhajala iz tega, da je treba izhajati iz prav takšne ozke opredelitve. Težave so izhajale iz razmerja med ministrstvom za javno upravo in izvršitveno vejo oblasti oziroma problematiko neodvisnosti državnega tožilstva. Težave je razrešilo SEU v primeru C 584/19 z dne 8. devembra 2020.

Po interpretaciji temeljnih konceptov Direktive 2014/41/EU je sodišče zaključilo, da državno tožilstvo lahko šteje za odreditveni organ, ne glede na tveganje, ki izhaja iz razmerja pravne podrejenosti med državnim tožilstvom in izvršilno vejo oblasti ter morebitno neposredno ali posredno posredovanje ukazov ali neposrednih navodil te veje oblasti. Ključnega pomena je to, da je državno tožilstvo posamezne države članice pristojno v skladu z nacionalno procesno zakonodajo.