SEU je 11. novembra 2021 sprejelo težko pričakovano sodbo v zadevi Gavanozov II – C‑852/19. Odločilo je, da država (v danem primeru Bolgarija) ne more izdajati EPN dokler ne predvidi pravnega sredstva zoper izdajo EPN, kadar ta cilja na izvršitev hišne preiskave ali zaseg predmeta ali zaslišanje prič preko videokonference.

Sodba sodišča v primeru Gavanozov II ima daljnosežne posledice za celovitejšo zaščito pravice do učinkovitega pravnega sredstva v okviru Direktive 2014/41/EU. Vendar pa ta sodba hkrati predstavlja udarec za načelo vzajemnega priznavanja in temeljne ideje zaupanja v pravne sisteme drugih držav članic. Sodba je pokazala, da je zasledovanje načela vzajemnega priznavanja potrebna minimalna harmonizacija strukture pravnih sredstev znotraj postopka izdaje EPN. Zato bi morda bilo koristni, da bi v prihodnje ob novelaciji Direktive o EPN ali vzpostavljanju podobnih instrumentov evropski zakonodajalec več pozornosti posvetil pravicam obrambe.