Mnenje generalnega pravobranilca (GA Yves Bot) temelji na sistematični interpretaciji Direktive o EPN. Pravobranilec pride do zaključka, da vsakdo, ki je podvržen osebni preiskavi, zasegu ali pričanju, pravico do pravnega sredstva. S takšnim pravnim sredstvom mora imeti možnost izpodbijati vsebinske (materialne) razloge, na podlagi katerih temelji odločba, s katero je bila odrejen preiskovalni ukrep.

V zadevi C-324/17 se sodišče sooča s situacijo, ko bolgarski pravni red ne predvideva pravnih sredstev zoper odločbo, s katero je bila odrejena osebna preiskava ali zaseg predmeta. V tem smislu bolgarska ureditev nasprotuje tako določbam EKČP kot tudi Listini EU o temeljnih pravicah.

Po mnenju Bota je treba 14. člen Direktive o EPN razlagati tako, da odreditveni organi države članice ne morejo poseči po EPN, ko nacionalni predpisi ne predvidevajo pravnih sredstev, s katerimi se lahko izpodbijajo razlogi za odreditev preiskovalnega ukrepa.