Januarja 2020 je delovna skupina Sveta EU COPEN (Working Party on Judicial Cooperation in Criminal Matters) izdala smernice, ki strokovnjakom iz prakse olajšajo izpolnjevanje obrazca za evropski preiskovalni nalog. Dokument je poimenovan Guidelines and editable pdf version of the forms annexed to the Directive, 5291/20, COPEN 9, JAI 25, EUROJUST 5, EJN 5. Zaenkrat je na voljo zgolj v nekaterih tujih jezikih (tudi v angleščini), vendar pa je v priloženem memorandumu zapisano, da naj bi se to kmalu spremenilo. Prevod smernic naj bi bil kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku, zato menimo, da ga bo kmalu predstavljal nepogrešljivo orodje pri izpolnjevanju EPN tudi v Sloveniji.