Nedavno je SEU imelo prvo priložnost odločato o razlagi določb direktive 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Sodba (C-324/17, Gavanozov, 24 October 2019) se nanaša na težave bolgarskega specializiranega kazenskega sodišča pri izpolnjevanju sekcije J EPN obrazca iz priloge A k direktivi. Gre za sekcijo, v katero je treba vnesti pravna sredstva, vendar pa je sodišče ugotovilo, da bolgarska zakonodaja pravnih sredstev za odločbe o osebni preiskavi, zasegu predmetov in zaslišanju prič ne pozna.

Sodišče je odločilo, da v sekcijo J organ ne rabi vnesti opisa pravnih sredstev. Gre za pragmatično rešitev, ki je žal pustila odprto vprašanje ustreznosti bolgarske zakonodaje. Ta je sporna z vidika pravic obrambe ter odpira vprašanje razmerja med človekovimi pravicami in načelom vzajemnega priznavanja