V primeru C-584/19 je generalni pravobranilec nedavno podal svoje stališče  (16. julij 2020., C-584/19, Celex-No. 62019CC0584). V srčiki primera leži evropski preiskovalni nalog (EPN), ki ga je izdalo državno tožilstvo v Hamburgu. Zaprosilo je za prenos podatkov o tekočem računu, ki se je vodil v Avstriji. Za pridobivanje takšnih podatkov je v skladu z avstrijsko zakonodajo potrebna odločba sodišča, zato je dunajsko državno tožilstvo za potrditev zaprosilo regijsko kazensko sodišče na Dunaju (Landesgericht für Strafsachen Vienna).

Regijsko kazensko sodišče na Dunaju je podvomilo, ali lahko hamburško državno tožilstvo, ki je izdalo EPN, sploh šteje za odreditveni organ v smislu člena 2. (c) (i) Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu.

Generalni pravobranilec je v svojem mnenju utemeljil, da je treba različne pravne inestumente obravnavati različno, pri čemer je izhajal iz načela vzajemnega priznavanja. Globlji razlog, na podlagi katerega zagovarjamo stališče, da bi bilo zares neprimerno izhajati iz enotnega koncepta pravosodnega organa, pa je to, da prav tako ne obstaja poenoteno načelo vzajemnega priznavanja.