Evropski preiskovalni nalog je revolucionarni institut mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med članicami Evropske unije. A tako kompleksen in množično uporabljen konstrukt je prinesel v evropsko kazensko prakso tudi številne nove ovire. Ena izmed težav, s katero se redno sooča tožilska in sodna praksa, je tudi kdaj se Evropski preiskovalni nalog lahko zavrne na podlagi argumenta ne bis in idem (prepoved ponovnega sojenja o isti zadevi).