V reviji Law@Graz, ki jo izdaja pravna fakulteta Univerze v Gradcu, je bil objavljen članek o čezmejnem pridobivanju elektronskih dokazov na podlagi Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu. Ideja za izdajo članka, ki ga je zasnovala študentka prava, je v predstavitvi projekta EIO-LAPD študentom prava in jim približati kompleksno temo projekta.

V članku so načete tudi spremembe, ki so bile potrebne zaradi Direktive o evropskem preiskovalnem nalogu in zadevajo ustrezno varovanje temeljnih pravic. Učinkovito pridobivanje dokazov iz tujine na podlagi EPN namreč pogosto trči ob človekove pravice udeleženih oseb.

Povezava do revije Law@Graz na spletu: https://www.rewi.at/lawgraz/