Blog

Home/Blog
Blog2019-11-11T15:41:02+01:00
1912, 2020

Nova odluka Suda u vezi s obrascem Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (“EIO”)

By |19 prosinca, 2020|

Presudom (C-324/17, Gavanozov, 24. listopada 2019.) Sud je dobio po prvi puta priliku da protumači neke odredbe Direktive 2014/41/EU u vezi s europskim istražnim nalogom u kaznenim stvarima. Presuda se odnosi na poteškoće s kojima se Specijalizirani [...]

1912, 2020

Prekogranično prikupljanje elektroničkih dokaza u okviru EIN-Direktive iz perspektive učenika

By |19 prosinca, 2020|

Članak o prekograničnom prikupljanju elektroničkih dokaza prema Direktivi objavljen je u časopisu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Grazu - “Law@Graz”. Ideja iza objave članka koji je student napisao u časopisu za studente bila je predstaviti im projekt EIO-LAPD [...]

Recent Tweets