Koncepti “sudske vlasti” i “tijela izdavanja” bili su predmet nekih rasprava i tumačenja Suda Europske unije u vezi s europskim uhidbenim nalogom. Nakon što smo prenijeli Direktivu 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014., koja je potaknula portugalski zakon br. 88/2017 od 21. kolovoza, pokušali smo utvrditi da li se tumačenje podržano od strane tog Suda primjenjuje na mehanizam EIN-a pod istim ograničavajućim uvjetima. Problem je bio usredotočen na pitanje neovisnosti javnog tužiteljstva u odnosu na izvršnu vlast.