U srpnju 2019., nekoliko mjeseci nakon što je započeo projekt EIO-LAPD, EUROJUST i Europska pravosudna mreža objavili su zajedničku bilješku o praktičnoj primjeni EIN-a.

Zajednička bilješka služi kao praktične smjernice za praktičare, koje su dugo bile prijeko potrebne. Eurojust tvrdi da se “odnosi na uobičajena pitanja i izazove u primjeni Direktive o EIO-u te uključuje najbolju praksu i smjernice o tome kada i kako koristiti EIN u sve četiri faze njegova životnog ciklusa.”