Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) objavili su u prvoj polovici 2021. sažetak o tekućim zakonodavnim procesima koji se odnose na neke aspekte prakse EIN-a u vezi sa zahtjevom za prikupljanje digitalnih podataka u kriminalističkom istraživanju, što je dobar iskorak nakon blokiranog procesa donošenja dviju predloženih uredbi iz 2019. zbog epidemije COVID-19.