Stav nezavisnog odvjetnika (g. Yves Bot) usvaja sustavno čitanje Direktive o EIN-u i zaključuje da Direktiva o EIO-u zahtijeva da svatko tko je bio predmet pretrage, oduzimanja predmeta ili ispitivanja ima pravo na pravni lijek kako bi osporio materijalnopravne razloge koji se odnose na rješenje kojim je određena istražna radnja.

U predmetu C-324/17, bugarski Zakon o kaznenom postupku ne predviđa pravni lijek ili zaštitno sredstvo za osporavanje sudske odluke kojom se nalaže pretraga ili oduzimanje predmeta. Stoga nije u skladu s temeljnim pravima propisanim u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima niti je usklađen s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (PTP).

Prema mišljenju g. Bota, bugarsko zakonodavstvo je u suprotnosti s člankom 47. PTP. Smatra da se članak 14. EIN Direktive mora tumačiti u smislu da nacionalno pravosudno tijelo države izdavateljice ne može pribjeći EIO-u ako njezino domaće zakonodavstvo ne predviđa pravni lijek osmišljen da ospori razloge za traženje istražne mjere.