Dana 8. prosinca 2020., Europski sud pravde je presudio da uredi javnih tužitelja još uvijek mogu biti pravosudna ili tijela izdavanja u smislu članka 1. stavka 1. i članka 2. točke (c) Direktive o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (EIN), „bez obzira na bilo kakav odnos pravne podređenosti koji bi mogao postojati između javnog tužitelja ili ureda javnog tužitelja u odnosu na izvršnu vlast predmetne države članice i na izloženost tog javnog tužitelja ili ureda javnog tužitelja riziku da bude izravno ili neizravno podvrgnut naredbama ili pojedinačnim uputama izvršne vlasti prilikom donošenja europskog istražnog naloga ”.

Kao što je poznato, Europski sud pravde presudio je suprotno u kontekstu europskog uhidbenog naloga prošle godine (Europski sud pravde, presuda od 27. svibnja 2019. – C-508/19 i C-82/19). Ipak, EIN se naravno ne tiče mjera koje uključuju lišenje slobode. U tom pogledu, očito je fokus bio na činjenici da je kršenje povezano s istražnim radnjama koje proizlaze iz EIN-a po svojim karakteristikama manje dalekosežno od lišenja slobode u kontekstu europskog uhidbenog naloga.