Članak 11. stavak 1. točka f. Direktive o EIN-u izričito formulira razlog za odbijanje priznavanja ili izvršenja dolaznog EIO-a zbog povrede temeljnih prava. Ovo je novost u odnosu na druge europske instrumente prekogranične pravosudne suradnje. Sukladno tome, država izvršenja može odbiti priznavanje ili izvršenje EIN-a ako bi to prekršilo članak 6. Ugovora o Europskoj uniji ili Povelju o temeljnim pravima. Ovaj razlog za odbijanje usvojen je gotovo doslovno u austrijskom provedbenom zakonu (§ 55a. st. 1 toč. 7 EU-JZG). Osnova za odbijanje zbog temeljnih prava treba se restriktivno koristiti u sustavu međusobnog priznavanja i primjenjivati samo u slučaju opravdane pretpostavke ozbiljne povrede temeljnih prava. Opseg razloga za odbijanje krajnje je kontroverzan, posebice u vezi s pitanjem može li nedostatak žurnosti sumnje ili nerazmjernost istražne mjere predstavljati povredu temeljnih prava u smislu članka 11. stavka 1. toč. f Direktive o EIN-u.