Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) je najavio novi napredni seminar “Europski istražni nalog u praksi” koji će se održati 21. i 22. listopada 2021. u Rigi, Latvija. Cilj seminara je pružiti bolje razumijevanje trenutnog stanja u EU u pogledu prekograničnog prikupljanja dokaza te perspektiva i izazova koje nudi Direktiva o europskom istražnom nalogu.