Članak o prekograničnom prikupljanju elektroničkih dokaza prema Direktivi objavljen je u časopisu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Grazu – “Law@Graz”. Ideja iza objave članka koji je student napisao u časopisu za studente bila je predstaviti im projekt EIO-LAPD (Europski istražni nalog – pravna analiza i praktične dileme međunarodne suradnje), kao i zainteresirati ih za ovu prilično složenu temu pisanjem o nečemu što privlači mlađe generacije, elektroničkim dokazima.

Budući da se ekspeditivno prikupljanje dokaza u okviru Direktive često događa na štetu temeljnih prava pojedinaca uključenih u postupak, članak je procijenio promjene uvedene Direktivom koje bi pružile adekvatniju zaštitu temeljnih prava.