U slučaju C-584/19, glavni državni odvjetnik Campos Sánchez-Bordona iznio je svoje mišljenje (16.srpnja 2020., C-584/19, Celex-No. 62019CC0584) U srži slučaja leži europski istražni nalog (“EIN”) izdan od strane javnog tužiteljstva u Hamburgu, koje je zatražilo prijenos određenih podataka s računa koji se vodi u Austriji. Budući da je za dobivanje takvih podataka prema austrijskom zakonu potrebno odobrenje suda, Bečko javno tužiteljstvo podnijelo je zahtjev s regionalnim sudom za kaznena pitanja u Beču (Landesgericht für Strafsachen Vienna) u Austriji.

S obzirom na odluku Europskog suda pravde o statusu ureda njemačkih javnih tužitelja u kontekstu europskog uhidbenog naloga, Regionalni sud za kaznena pitanja je bio rezerviran glede toga je li hamburško javno tužiteljstvo koje je izdalo nalog uopće imalo pravo „tijela za izdavanje naloga“ po značenju članka 2. (c) (i) Direktive o europskom istražnom nalogu.

Glavni odvjetnik pružio je važne poticaje za odlučno diferencirano razumijevanje različitih pravnih instrumenata utemeljenih na načelu uzajamnog priznavanja. Čini se da je dublji razlog zašto se doista čini neprimjerenim pretpostavljati jedinstveni koncept sudske vlasti taj što ne postoji jedinstveno načelo uzajamnog priznavanja.