Članak se bavi Direktivom o europskom istražnom nalogu (“EIN”) i problemima koji se pojavljuju pri prikupljanju prekograničnih elektroničkih dokaza. Pruža iscrpnu raspravu i komentare o važnim problemima u današnjem međusobno povezanom društvu i istrazi kriminala koja se provodi uz upotrebu instrumenata EIN-a.

Istraga kaznenih djela istaknuta je iz nove perspektive baveći se potrebnim kompetencijama i vještinama koje uključuju dobro razumijevanje međunarodne regulative i digitalne tehnologije, kao i problem kategorizacije podataka i fragmentacije pravnih sustava u EU koji odgađaju učinkovitu uporabu EIN-a.